Boosters - Studentensquash Vereniging Nijmegen
Bestel bij Bol.com, Coolblue, Thuisbezorgd en nog veel meer online winkels, en sponsor S.S.V. De Boosters!
Klik hier voor meer informatie.
Header

Batavierenrace 2019


*English follows Dutch*

Interesse om mee te doen? 
De Batavierenrace is eigenlijk iets wat elke Nijmeegse student ooit heeft moeten meemaken. Kortom, heb jij interesse en wil jij een etappe lopen en met je mede-Boosters de Batavierenrace en (eventueel) het Batavierenfeest beleven?
Schrijf je dan hieronder in! (Meer informatie hieronder bij algemene informatie)

Samenvattend: 
Data: Vrijdag 10, zaterdag 11 en evt. zondag 12 mei. De race vindt plaats op vrijdagavond en zaterdag, het feest zaterdagavond en -nacht. 
Kosten: Tussen de 25 en 40 euro (inclusief vervoer heen, avondeten en overnachting)
Loopafstand: De etappe-afstanden liggen tussen de 3,6 en 10,7 kilometer. 

Algemene informatie: 
Vrijdag 10 mei 2019 zal de jaarlijkse Batavierenrace van start gaan. Dit is een 25 etappes tellende estafetteloop van Nijmegen naar Enschede met een totale afstand van 175 kilometer. Met jaalrijks ruim 8500 deelnemers is dit de grootste estafetteloop ter wereld! Er zal een nacht-, ochtend- en middagploeg zijn, waarbij de etappes met verschillende afstanden verdeeld zullen worden over het uit 25 lopers bestaande team. Nadat zaterdag 11 mei de finish is bereikt, zal het Batavierenfeest losbarsten bij de campus in Enschede, het grootste studentenfeest van de Benelux! Het vervoer van Nijmegen naar Enschede (deels rennend, deels bus) zal geregeld zijn, eveneens als het avondeten op zaterdag en de overnachting. Dus houd het gehele weekend (10-11-12 mei) vrij in je agenda! Het is natuurlijk eventueel ook mogelijk op zaterdag (11 mei) weer huiswaarts te gaan. 
Vorig jaar werd er samengewerkt met de studieverenigingen van Nederlands en Taalwetenschap (respectievelijk SVN: Studievereniging voor Neerlandici & InTenS: In Taal en Spraak), om aan het aantal lopers van 25 te voldoen. Dit jaar zal mogelijk een soortgelijke samenwerking plaatsvinden, evt. met andere verenigingen. 
De kosten zullen waarschijnlijk tussen de 25 en 40 euro liggen per deelnemer (in principe inclusief vervoer heen, overnachting en avondeten). 

Wil je meer weten, kijk op: https://www.batavierenrace.nl/ of neem contact op met het bestuur! 

-------------------------------

Interested in joining? 
The 'Batavierenrace' is something you'd have to experience at least once, when you are a (foreign) student in Nijmegen. Would you like to run a stage and experience the 'Batavierenrace' and the party afterwards (without obligation) with your fellow Boosters? Subscribe below! (More information below)

Summary: 
Date: May the 10th, 11th and 12th. Race will take place on Friday night and Saturday. The party will take place on Saturday night. 
Costs: Between 25 and 40 euros
Run distance: The distance of a stage varies from 3,6 en 10,7 kilometres. 

General information: 
On Friday, May the 10th, the annual 'Batavierenrace' will commence. This is a 25 stage relay race from Nijmegen to Enschede covering a total distance of 175 kilometres. With above 8500 contestents, it's the biggest relay race worldwide. Teams have 25 runners, among whom the 25 different stages will be divided, there are shifts during the night, morning and afternoon. Afterwards in Enschede, there is the 'Batavierenfeest', the biggest student party in the Benelux. So save the dates of the whole weekend. You may decide to go home on saturday, but overnight stay in Enschede will be arranged as well. 
We will probably collaberate with another student associations, to reach the number of 25 participants. Costs will be between 25 and 40 euros per contestant. 

Do you want to know more, see: https://www.batavierenrace.nl/english or ask the board!